SẢN PHẨM

17,150,000 
18,150,000 
7,770,000 
7,270,000 
2,600,000 
17,870,000 
18,870,000 
9,580,000 

Bồn nhựa Tân Á Plasman

Bồn nhựa Tân Á Plasman 1000L (ngang)

2,900,000 

Bồn nhựa Tân Á Plasman

Bồn nhựa Tân Á Plasman 500L (đứng)

1,410,000 

Bồn nhựa Tân Á Plasman

Bồn nhựa Tân Á Plasman 1000L (đứng)

2,120,000 

Bồn nhựa Tân Á Plasman

Bồn nhựa Tân Á Plasman 1500L (đứng)

2,940,000 

Bồn nhựa Tân Á Plasman

Bồn nhựa Tân Á Plasman 2000L (đứng)

4,040,000 

Bồn nhựa Tân Á Plasman

Bồn nhựa Tân Á Plasman 500L (ngang)

1,680,000 

Bồn nhựa Tân Á Extra

Bồn nhựa Tân Á 2000L (ngang)

5,090,000 

Bồn nhựa Tân Á Extra

Bồn nhựa Tân Á 1000L (ngang)

2,530,000 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (200L)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (230L)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (300L)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á 8 (200L)

6,390,000 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á 8 (240L)

6,990,000 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á 8 (260L)

7,590,000 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (140L)

4,790,000 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (160L)

4,990,000 
3,750,000 
5,120,000 
7,560,000 

Bình nước nóng Rossi Arte

Bình nước nóng Rossi Arte RAT 30SQ

2,538,000 

Bình nước nóng Rossi Arte

Bình nước nóng Rossi Arte RAT 20SQ

2,380,000 

Bình nước nóng Rossi Arte

Bình nước nóng Rossi Arte RAT 15SQ

2,275,000 

Bình nước nóng Rossi Arte

Bình nước nóng Rossi Arte RAT 20SL

2,643,000 

Bình nước nóng Rossi Arte

Bình nước nóng Rossi Arte RAT 30SL

2,800,000 

Bình nước nóng Rossi Arte

Bình nước nóng Rossi Arte RAT 15SL

2,538,000 

Bình nước nóng Rossi Amore

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SQ

2,080,000 

Bình nước nóng Rossi Amore

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SQ

1,890,000 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TÂN Á ĐÀ NẴNG là đại lý ủy quyền đạt tiêu chuẩn chính thức  của TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH