Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á Đại Thành 25 (180L)